Artykuły do pobrania

Strona z artykułami do pobrania

Nr 1(31)/2017 Numer 31 wydanie 2017

Nr 1(31)/2017
1. Możliwości eliminowania ujemnego oddziaływania na środowisko składowanych sypkich materiałów i odpadów; dr Jan J. Hycnar , B. Mikołajczyk, D. Kadlec
2. Zgazowanie odpadów. Stan obecny, trendy przyszłościowe; dr hab. inż. Tomasz J. Jaworski
3. Reaktory do pirolizy odpadów i biomasy; dr hab. inż. Tomasz J. Jaworski
4. Testy mielenia koksiku z wykorzystaniem młyna kulowego; Tomasz Micorek , Jolanta Robak, Michał Rejdak, Grzegorz Różycki, Grzegorz Jakubina,
5. Rozruch pieca przemysłowego na przykładzie baterii koksowniczej; Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Henryk Fitko,

Nr 4(30)/2016 Numer 30 wydanie 2016

Nr 4(30)/2016
1. Warunki dywersyfikacji produkcji koksu - Henryk Fitko, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Jakubina
2. Zalety stosowania krzemionki amorficznej przy prowadzeniu remontów masywu ceramicznego baterii koksowniczej - Grzegorz Jakubina, Paweł Okarmus, Janusz Mytych
3. Przygotowanie odpadów komunalnych do ich energetycznego wykorzystania – paliwo typu SRF - Przemysław Pawłowski, Maria Bałazińska, Karina Ignasiak, Jolanta Robak
4. Badania mikronizacji węgla kamiennego w młynie elektromagnetycznym - Tomasz Micorek, Michał Rejdak, Jolanta Robak, Grzegorz Różycki

Nr 3(29)/2016 Numer 29 wydanie 2016

Nr 3(29)/2016
1. Zastosowanie fluidyzacji w gospodarce odpadami, dr hab. inż. Tomasz JAWORSKI, mgr inż. Agata WAJDA
2. Stałe paliwo wtórne (SRF) - ekologiczne źródło energii, mgr Ewelina KIREJCZYK
3. Podziemne zgazowanie węgla - stan rozwoju i perspektywy zastosowania w Polsce, mgr inż. Daria GĄSIOR

Nr 2(28)/2016 Numer 28 Wydanie 2016

Nr 2/2016(28)
1. Piec obrotowy w termicznym przekształcaniu odpadów, dr hab. inż Tomasz JAWORSKI mgr inż. Agata WAJDA
2. Przerób i recykling złomu na potrzeby hutnictwa stali, mgr Marcin PIETRASIK

Nr 1 (27) /2016 Numer 27 wydanie 2016

Nr 1/2016 (27)
1. Oferta konsorcjum SmartVac dotycząca transferu metod obróbki powierzchniowej technologiami High-Tech - dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka, dr inż Sylwester Pawęta, dr inż. Maciej Korecki
2. Rozwiązanie problemu regulacji temperatury w kanałach skrajnych baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu - mgr inż Ludwik Kosyrczyk, mgr inż Grzegorz Nowicki
3. Zasadność budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Polsce mgr Ireneusz Foryś, mgr inż. Jacek Niesler

Nr 4(26) / 2015 numer 26 wydanie 2015

1. Wpływ elementów systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne w Gminie Miasto Częstochowa - mgr Michał Gwiździński
2. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tarnowskie Góry- mgr inż. Mirosław Dumała

Nr 3 (25) / 2015 NUMER 25 WYDANIE 2015

- Skuteczność redukcji emisji rtęci z procesów spalania osadów ściekowych w złożu fluidalnym - Jacek NIESLER, Jan NADZIAKIEWICZ
- Wysuszone osady ściekowe województwa śląskiego - stałe paliwo wtórne - Jacek NIESLER, Jan NADZIAKIEWICZ

Nr 2 (24)/ 2015 - numer 24 wydanie 2015

- Określenie przydatności różnorodnych frakcji odpadowych w aspekcie ich wykorzystania jako paliwo alternatywne - Daria GĄSIOR
- Możliwości podwyższenia jakości mułów węglowych dla energetyki i przemysłu Jan J. HYCNAR, Andrzej FRAŚ, Rafał PRZYSTAŚ, Roman FOLTYN

Nr 1 (23) /2015 - numer 23 wydanie 2015

- Problematyka modelowania matematycznego procesów termicznego przekształcania odpadów stałych - Tomasz JAWORSKI
- Mikrosfery - pozyskiwanie, właściwości, zastosowania - Agata WAJDA, Michał KOZIOŁ

XI/XII wydanie 2014 nr 22

- Zakres i warunki stosowania suspensji węglowo-wodnych - Jan J. HYCNAR, Arkadiusz SZYMANEK, Henryk KULA, Stanisław TRĄBKA, Andrzej FRAŚ, Leopold SIKORA, Roman FOLTYN
- Instalacja półtechniczna do odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym - Tadeusz CHWOŁA, Magdalena WINKLER
- Monitoring stanu techniczno technologicznego baterii koksowniczych - projekt POIG Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki - Grzegorz JAKUBINA, Ludwig KOSYRCZYK, Paweł OKARMUS