Wydarzenia

PGE wybrało ofertę konsorcjum firm RAFAKO, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa na budowę bloków energetycznych z kotłami pyłowymi w Elektrowni Opole.

Wartość kontraktu wynosi 11,5 mld zł brutto i jest największą inwestycją w branży energetycznej w Polsce. Jego przedmiotem jest budowa dwóch bloków energetycznych z kotłami pyłowymi na parametry nadkrytyczne pary o mocy 900 MW każdy w PGE Elektrowni Opole S.A.

Seminarium branżowe "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w instalacjach i urządzeniach przemysłu koksowniczego".

Zarząd Oddziału Karbochemii w Zabrzu wraz z Kołem SITPH przy koksowni w Zdzieszowicach organizują w dniach 02-04.12.2011r. w ORW „Karolinka” w Karpaczu seminarium branżowe „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w instalacjach i urządzeniach przemysłu koksowniczego”
Bloki tematyczne:
1. Część konstrukcyjna – maszyny i urządzenia koksownicze:
- modernizacja maszyn piecowych oraz urządzeń Sortowni poprzez zautomatyzowanie operacji jednostkowych.
2. Rozwiązania materiałowe – wyłożenia i elementy konstrukcyjne

Wygaszenie wielkiego pieca nr 3 w ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

Zarząd Koncernu ArcelorMittal rozważa możliwość wygaszenia wielkiego pieca nr 3 w Oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Decyzja ta poprzedzona będzie analizą przewidywanego poziomu popytu w najbliższych miesiącach. Dwa pozostałe wielkie piece w oddziałach w Krakowie i Dąbrowie Górniczej pozostają w użyciu.
www.arcelormittal.com