PN-EN 746-4:2002 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 4 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do zanurzeniowego cynkowania na gorąco

Zakres normy:
Podano specyficzne zagrożenia i wymagania bezpieczeństwa, które powinny być wzięte pod uwagę przez wytwórcę urządzeń do przemysłowych procesów okresowego i zanurzeniowego cynkowania na gorąco, w przypadku zastosowania urządzenia jako niezależnej lub zintegrowanej jednostki
ISBN: 83-236-8033-7
Data zatwierdzenia: 2002-05-14
Data publikacji: 2002-05-14
Liczba stron: 18
grupa cenowa:J
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-4:2000 [IDT]