PN-EN 746-3+A1:2009 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -Część 3 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

Zakres normy:
Określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów atmosfer gazowych i ich użytkowania w przemysłowych urządzeniach do procesów cieplnych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Określono również wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania systemów wytwarzających atmosfery gazowe w wyniku reakcji zachodzących w urządzeniach, w których odbywają się procesy cieplne. Podano 30 definicji
ISBN: 978-83-251-8140-6
Data zatwierdzenia: 2009-07-23
Data publikacji: 2009-07-23
Liczba stron: 41
grupa cenowa:S
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-3:1997+A1:2009 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 746-3:2000
Zharmonizowane z dyrektywą: 2006/42/EC