PN-EN 746-2 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -Część 2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

Zakres normy:
Podano wymagania dotyczące wszystkich urządzeń spalania i urządzeń układów paliwowych stosowanych w przemysłowych urządzeniach do procesów cieplnych, np. pieców, suszarek, systemów grzewczych, takich jak wanny solne i wanny do topienia oraz urządzeń, takich jak zespoły palnikowe używane w maszynach odlewniczych, kadziach hutniczych itp. Określono wymagania bezpieczeństwa oraz metody ich sprawdzania. Podano 95 definicji
ISBN: 978-83-266-5782-5
Data zatwierdzenia: 2010-07-22
Data publikacji: 2010-07-29
Liczba stron: 125
grupa cenowa:XB
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-2:2010 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 746-2:2000, PN-EN 746-2:2000/Ap1:2001
Zharmonizowane z dyrektywą: 2006/42/EC