PN-EN 746-1+A1:2009 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -Część 1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Zakres normy:
Określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych (na przykład do pieców przemysłowych i przemysłowych urządzeń grzewczych), które odpowiadają definicji maszyn określonych w EN ISO 12100-1:2003. Podano ogólne zasady i podstawowe wymagania dotyczące ograniczenia ryzyka dla określonego wyposażenia
ISBN: 978-83-251-8503-9
Data zatwierdzenia: 2009-09-17
Data publikacji: 2009-09-17
Liczba stron: 51
grupa cenowa:U
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-1:1997+A1:2009 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 746-1:2000
Zharmonizowane z dyrektywą: 2006/42/EC