II Krajowe Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej - 4.06 Kraków

4.czerwca w Krakowie odbędzie się II Krajowe Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej pt. NOWE TECHNOLOGIE A EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE OPARTYM NA PROCESACH TERMICZNYCH I OBIEGU WODY
pierwsza część -sekcja WATER jest poświęcona utylizacji termicznej osadów ściekowych
Program seminarium
sekcja WATER:

9.30-9.55 AGH Kraków, dr inż. Tadeusz PAJĄK
„Metody termiczne w zagospodarowaniu krajowych komunalnych osadów ściekowych - sukcesy i porażki"

9.55-10.15 Zakład Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych S.A., Prezes Zarządu dr Krzysztof FILIPEK
"Ekonomiczne aspekty inwestycji w zakresie współspalania odpadów komunalnych wraz z osadami ściekowymi i wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej"

10.15-10.35 Weolia Water Systems Systems Sp. z o. o., Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Małgorzata CHODUR
"Aplikacje piece fluidalnego do utylizacji wszelkich typów odpadów powstających na komunalnej i przemysłowej oczyszczalni ścieków"

Przerwa 10.35-10.50

10.50-11.15 Polish Wood Cluster, Prezes mgr inż. Iwona GAWEŁ,
mgr inż. Sylwia KUBICKA, Politechnika Śląska
„Modelowe rozwiązanie spalania osadów ściekowych"

11.15-11.40 Politechnika Śląska, dr inż. Sebastian WERLE
„Współspalanie odpadów i osadów w energetyce zawodowej"

11.40-12.00 AMP Sp. z o. o., Prezes Zarządu Bogdan FILISIEWICZ, dr inż. Marek PILAWSKI
"Paliwa alternatywne z osadów ściekowych"

Przerwa 12.00-13.00

sekcja HEAT:

13.00-13.25 Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Janusz LEWANDOWSKI
„Wykorzystanie krajowego potencjału rusztowych kotłów wodnych a dyrektywy emisyjne UE"

13.25-13.50 Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK
"Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"

13.50-14.15 Politechnika Śląska, mgr inż. Michał CHABIŃSKI
„Sterowanie pracą kotłów węglowych z warstwą stałą”

Przerwa 14.15-14.30

14.30-14.55 Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL
"Wpływ spalania biomasy na pracę kotłów energetycznych."

14.55-15.15 KAMIX Sp. z o. o., dr inż. Leszek ZIÓŁKOWSKI
"Wpływ jakości wody kotłowej na eksploatację oraz serwis kotłów wodnych, parowych i wytwornic pary".

15.15-15.40 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, mgr inż. Grzegorz JAKUBINA, mgr inż. Paweł OKARMUS
"Najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne służące ocenie stanu technicznego baterii koksowniczych wchodzące w skład Nowego Systemu Monitorowania"

Prowadzący: Michał Góra (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Centrum im. Adama Smitha, Jacek Niesler redaktor naczelny magazynu Piece Przemysłowe & Kotły)

Koszt udziału
Koszt udziału: 285 zł + VAT/os.
Koszt udziału dla studentów: 180 zł brutto/os. (zgłoszenie należy przysłać wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej)

Cena obejmuje: udział w seminarium, materiały seminaryjne, certyfikat potwierdzający udział, przerwę kawową, wstęp na targi WATER&HEAT
rezerwacja udziału i więcej informacji o Seminarium:
Jacek Niesler
redakcja@ppik.pl
tel. 782 123 411

ZałącznikWielkość
II Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej.pdf584.97 KB