XI/XII wydanie 2014 nr 22

- Zakres i warunki stosowania suspensji węglowo-wodnych - Jan J. HYCNAR, Arkadiusz SZYMANEK, Henryk KULA, Stanisław TRĄBKA, Andrzej FRAŚ, Leopold SIKORA, Roman FOLTYN
- Instalacja półtechniczna do odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym - Tadeusz CHWOŁA, Magdalena WINKLER
- Monitoring stanu techniczno technologicznego baterii koksowniczych - projekt POIG Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki - Grzegorz JAKUBINA, Ludwig KOSYRCZYK, Paweł OKARMUS
- Wybrane aspekty przygotowania wsadu węglowego dla baterii koksowniczych pracujących w systemie ubijanym - Michał REJDAK, Ryszard WASIELEWSKI

ZałącznikWielkość
22-1 zakres.pdf1.21 MB
22-2 Instalacja.pdf1.04 MB
22-3 Monitoring.pdf1.79 MB
22-4 Wybrane.pdf1.42 MB