Jubileusz 60-cio lecia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

W dniu 24.04.2015 w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszu 60-cio lecia Instytutu. W pierwszej części uroczystości miała miejsce debata naukowo-gospodarcza w trakcie której swoje prezentacje przedstawili, reprezentujący IChPW, prof.Jarosław Zuwała, Tomasz Chmielniak, Sławomir Stelmach oraz Ludwik Kosyrczyk. Następnie odbył się panel ekspertów prowadzony przez Adama Sojkę (TVP) a udział w dyskusji wzięli: profesor Tomasz Szmuc - prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Marek Ściążko, sekretarz naukowy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stanisław Tokarski - wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia, Zygmunt Łukaszczyk - prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, Andrzej Warzecha - prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, Piotr Łuba - partner zarządzający PwC Polska.

Ponadto uroczystość swoją obecnością zaszczycili min.: komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska, wiceminister Ministerstwa Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz, wojewoda śląski Piotr Litwa, członek zarządu woj. śląskiego Gabriela Lenartowicz, senator Rzeczypospolitej Polskiej Adam Ździebło, poseł sejmiku województwa śląskiego Marek Gzik, prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik jak również prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy firm branży koksowniczej, energetycznej i górniczej, przedstawiciele ministerstwa gospodarki, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dziekani i dyrektorzy współpracujących z IChPW uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele mediów.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga, oficjalna, część obchodów, w trakcie której:

Instytut prezentowali prof. Krzysztof Warmuziński, przewodniczący Rady Naukowej IChPW oraz Aleksander Sobolewski, dyrektor IChPW (prezentacja dyrektora dostępna tutaj).

Następnie prof. Marek Ściążko wygłosił laudację a dyrektor Aleksander Sobolewski wraz z prof. Krzysztofem Warmuzińskim wręczyli Elżbiecie Bieńkowskiej nagrodę "Diament IChPW' im. prof. Henryka Zielińskiego.

Najbardziej zasłużeni pracownicy IChPW, zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Aleksander Sobolewski
Brązowy Krzyż Zasługi Sławomir Stelmach
Srebrny Krzyż Zasługi Jarosław Zuwała
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Tomasz Chmielniak oraz Ludwik Kosyrczyk
Brązowy medal za długoletnia służbę otrzymali: Radosław Lajnert, Katarzyna Matuszek oraz Grzegorz Nowicki
Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymała: Nina Bątorek-Giesa
Złoty medal za długoletnia służbę otrzymali: Bożena Pańczyk, Zbigniew Robak i Gabriela Wydok
Odznakę honorową "Za Zasługi dla Wynalazczości" otrzymali: Henryk Fitko, Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Marek Ściążko oraz Ryszard Wasielewski
Odznakę Honorową "Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej" otrzymał Marek Ściążko oraz zbiorowo Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Odznakę Honorową "Za zasługi dla energetyki" otrzymał Krzysztof Głód
Odznakę Honorową "Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" otrzymali: Aleksander Sobolewski oraz Krzysztof Dreszer
Odznakę Honorową "Za zasługi dla województwa śląskiego", " otrzymali: Bogumiła Latkowska oraz Aleksander Sobolewski