Sprostowanie - Zużycie i emisja gazów technicznych w procesie ZeroFlow

W numerze I/II 2014 czasopisma „Piece Przemysłowe i Kotły” ukazał się artykuł pt.: „Zużycie i emisja gazów technicznych w procesie regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow oraz w dotychczas stosowanych procesach” autorstwa: Leszek Małdziński i inni. W końcowej części artykułu autorzy porównali zużycie amoniaku w stosowanych na świecie procesach azotowania, w tym ZeroFlow i Nitreg. Proces Nitreg jest własnością firmy Nitrex Metal inc.
Wprowadzane obecnie do przemysłu procesy Nitreg charakteryzują się mniejszym zużyciem amoniaku i dlatego w artykule tym naruszono jej dobra osobiste. Artykuł „Zużycie i emisja gazów…” ukazał się bez zatwierdzenia ostatecznej treści przez jego autorów, a tym samym bez ich zgody i stanowił jedynie wersję roboczą (seminaryjną) przeznaczoną do dalszej merytorycznej i edytorskiej obróbki.Redakcja czasopisma „Piece Przemysłowe i Kotły" wyraża ubolewanie za zaistniałą sytuacje i przeprasza zarówno firmę Nitrex Metal inc.. jak i autorów artykułu.
Celem redakcji jest propagowanie szczególnie firm polskich, z polskim kapitałem z branży pieców i kotłów przemysłowych na terenie kraju i poza jego granicami, a także rzetelne informowanie naszych czytelników z powyższych względów wycofano z dystrybucji numer I/II 2014 naszego czasopisma.