IX Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów 2014” 19 - 21 listopada 2014 Szklarska Poręba

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach
zaprasza na IX Międzynarodową Konferencję „Paliwa z Odpadów 2014”
Patronat nad Konferencją:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz PIECHOCIŃSKI
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK
Wojewoda Śląski Piotr LITWA
Wojewoda Dolnośląski Tomasz SMOLARZ

Zapraszamy na IX Międzynarodową Konferencję Paliwa z Odpadów 2014, która odbędzie się w dniach od 19 do 21 listopada 2014 roku w Szklarskiej Porębie.
Wzorem lat ubiegłych udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami wiodących ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Tematyka Konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych:
 tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami,
 technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling),
 energetycznego wykorzystania odpadów (w tym m.in. komunalnych i niebezpiecz¬nych oraz osadów ściekowych),
 badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw),
 technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej,
 monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych,
 prawnych aspektów gospodarki odpadami.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i ew. przesyłanie streszczeń (w języku polskim i angielskim, o objętości około 1 strony maszynopisu) do dnia 5 listopada.
Opłata podstawowa za uczestnictwo (pok. 2 osobowy) - 1690 zł
***
Konferencja odbędzie się w hotelu zlokalizowanym w Szklarskie Porębie będącej jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie ośrodka sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy.
W programie konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór plenerowy.
Bliższe informacje na temat Konferencji:
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice,
tel. (32) 237-12-13, 237-18-43, fax (32) 237-11-67
www.waste.polsl.pl
ktiuzo@polsl.pl