ers polska

Dane adresowe

Jerzmanowska 17 bud. F1
54-530 Wrocław
dolnośląskie
Polska
Telefon: 
+48 71 349 94 13
Fax: 
+48 71 349 94 09

Mówimy w językach

polski
english
deutsch

Certyfikaty

Nasz obszar działalności: I. ŚRODOWISKO I ENERGIA W tym obszarze działalności w ostatnich latach wymagania dla użytkowników tych instalacji jak i dla związanej z nią zabudowy ogniotrwałej znacznie się zmieniły. Dla użytkownika takich instalacji na pierwszym planie stoi efektywność, wydajność przy zachowaniu najnowszych wymogów środowiskowych. Takiemu wyzwaniu da się sprostać przy możliwie najkrótszych przestojach dzięki dobrej osłonie ogniotrwałej i kontrolowanemu odprowadzaniu ciepła. Ten możliwie krótki czas przestoju osiągamy dzięki umiejętnemu zastosowaniu odpowiednich, często bardzo specyficznych dla danego obiektu materiałów w połączeniu z ich fachową zabudową. - Elektrownie węgla brunatnego - Elektrownie węgla kamiennego - Elektrownie na biomasę - Instalacje gazowo-parowe - Instalacje z mniejszymi kotłami - Spalarnie fluidalne - Spalarnie śmieci - Spalarnie odpadów szczególnych Przez zastosowanie zróżnicowanych materiałów i systemów można zwiększyć wydajność instalacji przemysłowej. Jednym z rozwiązań jest system e.RSP opracowany przez e-r-s GmbH. Jest to przykład wysokiego czasu utrzymania ruchu instalacji połączony z doskonałym przenikaniem ciepła. Gdyby doszło jednak do przestoju reagujemy w ciągu kilku minut. Nasz zespół szybkiej reakcji jest na okrągło w gotowości. II. PRZEMYSŁ CHEMICZNY Poprzez naszą reorganizację przeprowadzoną w ostatnich latach zaangażowaliśmy się bardziej w działania dla Klientów z branży chemicznej i petrochemicznej. Przez skoncentrowanie na ten interesujący obszar działalności pod kątem zabudowy ogniotrwałej udało nam się w 2012 roku nawiązać stałą współpracę z jedną z rafinerii. Obok zleceń na budowę nowych instalacji do naszych codziennych zadań należy również utrzymanie i konserwacja już istniejących kotłów, reformatorów, instalacji typu Claus ale również technicznie bardziej skomplikowanych instalacji crackingu oraz instalacji carbon black. - Instalacje typu Claus - Wymienniki ciepła - Instalacje cracking'u - Osłony gazowe przed kotłami nadciepła - Piece technologiczne - Reaktory - Instalacje carbon-black III. METALE NIEŻELAZNE Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zabudowie ogniotrwałej instalacji topnienia aluminium i piecy cynkowych. Dzięki naszej dobrej jakościowo pracy przekonaliśmy wielu Klientów do nazwiązania z nami wieloletniej współpracy. Wspieramy naszych Klientów przy czyszczeniu, demontażu starej, zabudowie nowej oraz osuszaniu osłony ogniotrwałej.Przy konstruowaniu osłony ogniotwałej i ustalaniu zakresu używanych materiałów pracujemy ze znanymi producentami wyrobów ogdniotrwałych korzystając również i z ich doświadczenia. Dla każdej osłony sporządzamy obliczenia przenikalności ciepła i w ten sposób opracowujemy jej skład materiałowy tak aby punkt zastygania leżał w strefie materiałów eksploatacyjnych, łatwo wymiennych. - Piece i wanny utrzymania temperatury - Piece topnienia aluminium - Wysokotemperaturowe instalacje gazowe - Piece typu tygiel IV. ZABUDOWA OGNIOTRWAŁA Szeroko rozumiana zabudowa ogniotrwała Piece do obróbki cieplnej: - Piece z paleniskiem wagonowym - Piece rolowane - Piece krematoryjne - Piece tunelowe

Działalność firmy:

Producenci

 • Dla cementowni
 • Dla ciepłowni i elektrociepłowni
 • Dla cukrowni
 • Dla hutnictwa szkła
 • Dla koksowni
 • Dla ochrony środowiska
 • Dla spalarni
 • Dla suszarń
 • Dla cynkowni
 • Dla hutnictwa metali
 • Dla przemysłu chemicznego
 • Dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
 • Dla przemysłu materiałów ceramicznych
 • Dla przemysłu papierniczego
 • Dla przemysłu petrochemicznego
 • Dla przemysłu wapienniczego
 • Dla zakładów obróbki cieplnej

Usługodawcy

 • Firmy remontowe
 • Firmy serwisowe
 • Dostawcy materiałów ogniotrwałych

Użytkownicy

 • Cementownie
 • Ciepłownie i elektrociepłownie
 • Cukrownie
 • Koksownie
 • Kotłownie
 • Spalarnie
 • Suszarnie
 • Cynkownie
 • Obróbka cieplna
 • Hutnictwo metali
 • Hutnictwo szkła
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł materiałów ogniotrwałych
 • Przemysł materiałów ceramicznych
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł wapienniczy

« back