Basic Informations

Basic Informations

Dwumiesięcznik typu business to business prezentujący zagadnienia techniczne i technologiczne
dotyczące pieców przemysłowych i kotłów wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Czasopismo
poszerzające wiedzę inżynierską, przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

GŁÓWNA GRUPA CZYTELNICZA
Kadra zarządzająca i inżynierska w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową,
wyposażeniem, przeglądami, remontami oraz eksploatacją pieców przemysłowych, kotłów energetycznych,
spalarni i innych urządzeń do procesów termicznych.

ZAKRES TEMATYCZNY
Wiadomości interdyscyplinarne dotyczące najnowszych światowych osiągnięć technicznych w dziedzinie
pieców przemysłowych, kotłów i procesów termicznych; prezentacja znaczących inwestycji krajowych
i zagranicznych w tym zakresie; forum wymiany informacji pomiędzy korporacjami międzynarodowymi,
stymulującymi rozwój technologii, a polskimi firmami.