latest number

latest number

Nr 1/2016 (27)
1. Oferta konsorcjum SmartVac dotycząca transferu metod obróbki powierzchniowej technologiami High-Tech - dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka, dr inż Sylwester Pawęta, dr inż. Maciej Korecki
2. Rozwiązanie problemu regulacji temperatury w kanałach skrajnych baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu - mgr inż Ludwik Kosyrczyk, mgr inż Grzegorz Nowicki
3. Zasadność budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Polsce mgr Ireneusz Foryś, mgr inż. Jacek Niesler

Reviewers

dr hab. inż. Jan GÓRSKI
dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL
dr hab. inż. Sebastian WERLE
dr hab. inż. Sylwester KALISZ
dr inż. Emilia WOŁOWIEC
dr inż. Krystyna KUBICA
dr inż. Henryk KARCZ
dr inż. Piotr KRAWCZYK
dr inż. Wojciech BIALIK
dr inż. Piotr MOCEK

Scientific Counsil

prof. dr hab. inż. Jolanta BIEGAŃSKA
prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA
prof. dr hab. inż. Jan NADZIAKIEWICZ
prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ
prof. dr hab. inż. Wojciech SZKLINIARZ
prof. dr hab. inż. Mirosław CHOLEWA
prof. dr hab. inż. Marian KIELOCH